Bảng quy đổi điểm APTIS sang TOEIC và các chứng chỉ khác

0
136

APTIS là bài thi kiểm tra tiếng Anh hiện đại và linh hoạt dựa trên các nghiên cứu mới nhất về khảo thí tiếng Anh của Hội đồng Anh.

Bảng quy đổi điểm APTIS có thể đánh giá trình độ tiếng Anh đầy đủ ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Bài thi cũng kết hợp với việc kiểm tra ngữ pháp và từ vựng.

Thiết kế của bài thi APTIS đáp ứng được nhu cầu đa dạng của nhà tuyển dụng, đơn vị đào tạo và cá nhân trên toàn thế giới.

Thang điểm theo cấp độ từ 0-50 điểm cho từng kỹ năng.

Nếu bạn làm bài thi APTIS chỉ có 1, 2 hoặc 3 kỹ năng, thang điểm lần lượt là:

0-50 điểm: Nếu thi 1 kỹ năng.

0-100 điểm: Nếu thi 2 kỹ năng.

0-150 điểm: Nếu thi 3 kỹ năng.

Nếu bạn làm bài thi APTIS 4 kỹ năng, thang điểm cuối cùng nằm trong khoảng 0-200 điểm.

Những điểm số này cho biết trình độ đối với từng kỹ năng tương ứng và phản ánh khả năng hiểu và giao tiếp bằng tiếng Anh của thí sinh.

Phần thi ngữ pháp và từ vựng cũng có thang điểm từ 0-50 nhưng không được tính vào thang điểm cuối cùng.

Kết quả APTIS được quy đổi trực tiếp sang Khung chuẩn Ngoại ngữ Châu Âu (CEFR) và tương thích với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

Các bạn có thểm tham khảo  bảng quy đổi điểm APTIS và các chứng chỉ Tiếng Anh khác dưới đây:

Toeic24.vn - Bảng quy đổi điểm APTIS sang TOEIC và các chứng chỉ khác