Cấu trúc của bài thi aptis và một số điểm cần nhớ

0
111

Để giúp những bạn đang có kế hoạch luyện tập và thi Aptis đạt kết quả cao trong bài thi này, bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn cấu trúc và một số điểm cần lưu ý trong khi làm bài thi Aptis.

Bài thi Nghe Aptis

Bài thi Nghe gồm 25 câu hỏi và  trong 55 phút. Dưới đây là một số điểm cần nhớ về bài thi này:  

 • Toàn bộ 25 câu hỏi ở dạng trắc nghiệm với 4 lựa chọn.  
 • Mỗi phần nghe chỉ có 1 câu hỏi
 • Bạn có thể nghe lại lần thứ hai nếu muốn, nhưng bạn có thể bỏ qua nghe lần hai nếu đã có câu trả lời chắc chắn. 

Ba loại câu hỏi của bài Nghe sẽ được mô tả dưới đây. Trong bài thi, các loại câu hỏi này có thể được sắp xếp theo thứ tự khác. 

 • Nhận biết từ và số (Trong phần này, bạn sẽ nghe một đoạn tin thoại ngắn và cần chỉ ra một thông tin cụ thể như số (ví dụ, số điện thoại, thời gian) hoặc một từ. 
 • Xác định thông tin thực tế, cụ thể (Trong phần này, bạn sẽ nghe các đoạn hội thoại ngắn của hai người hoặc một đoạn độc thoại, và bạn cần xác định một thông tin cụ thể. Ví dụ, những người đó đang muốn đi đâu? Họ cần mua thứ gì?)
 • Suy luận (Trong phần này, một lần nữa bạn sẽ nghe các đoạn hội thoại ngắn của hai người nói hoặc một đoạn độc thoại. Điểm mấu chốt ở đây không phải là hiểu ý nghĩa của các đoạn hội thoại hoặc độc thoại, mà là xác định các đầu mối trong ngôn từ hoặc giọng điệu của họ, từ đó xác định thái độ của người nói, ý định hoặc quan điểm của họ. 

Bài thi nói Aptis

Bài thi nói của Aptis được chia làm 4 phần và mất khoảng 12 phút để hoàn thành. Dưới đây là mô tả cụ thể cho từng phần của bài thi này. 

 • Thông tin cá nhân (Trong phần này, bạn sẽ trả lời ba câu hỏi về các chủ đề cá nhân. Bạn sẽ nói trong 30 giây cho mỗi câu hỏi). 
 • Mô tả, thể hiện quan điểm, đưa ra nguyên nhân và giải thích (Trong phần này bạn sẽ mô tả một bức ảnh, sau đó sẽ trả lời hai câu hỏi có liên quan tới chủ đề được minh họa trong bức ảnh đó. Ba câu hỏi sẽ tăng tiến dần về mức độ phức tạp (từ mô tả đơn thuần tới thể hiện quan điểm). Bạn sẽ nói trong khoảng 45 giây cho mỗi câu hỏi.)
 • Mô tả, so sánh, đưa ra nguyên nhân và giải thích (Trong phần này bạn sẽ so sánh hai bức tranh, sau đó sẽ trả lời hai câu hỏi liên quan tới chủ đề đưa ra. Ba câu hỏi sẽ tăng tiến dần về mức độ phức tạp (từ mô tả đơn thuần tới suy xét). Bạn sẽ nói khoảng 45 giây cho mỗi câu hỏi.)
 • Thảo luận kinh nghiệm cá nhân và quan điểm về một chủ đề trừu tượng (Trong phần cuối, bạn sẽ xem một bức hình, sau đó sẽ trả lời 3 câu hỏi về một chủ đề trừu tượng. Bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị câu trả lời và ghi chú. Bạn sẽ nói trong 2 phút.)

Bài thi Đọc Aptis

Bài thi Đọc Aptis kéo dài trong 30 phút và chia làm 4 phần với độ khó tăng dần. 

 • Đọc hiểu câu (Trong phần này, bạn sẽ lựa chọn một từ (trong số ba từ) để hoàn thiện một câu. Sẽ có 5 câu cần hoàn thiện. Mỗi câu trong đoạn văn đưa ra đều đứng độc lập, nghĩa là không cần thiết phải hiểu rõ toàn bộ các câu trong đoạn văn bản để hoàn thành những câu riêng lẻ. Phần này sẽ đánh giá khả năng đọc hiểu một câu và khả năng hoàn thành câu với từ phù hợp.) 
 • Gắn kết văn bản (Trong phần này, bạn sẽ nhìn thấy 7 câu. Các câu nằm trong một câu chuyện đã được xáo trộn. Chỉ có duy nhất một cách sắp xếp các câu đó để tạo nên câu chuyện hợp lý, và nhiệm vụ của bạn sẽ là nhấn vào mỗi câu và kéo di chuyển để sắp xếp lại trật tự đúng. Phần này sẽ kiểm tra kiến thức gắn kết trình tự của một văn bản. Bạn sẽ tìm những dấu hiệu trong từng câu, để từ đó suy luận ra sự liên kết giữa các câu trong đoạn văn bản.)
 • Đọc hiểu văn bản ngắn (Trong phần này, bạn sẽ cần đọc một đoạn văn bản khoảng 150 từ. Nhiệm vụ của bạn là hoàn thiện đoạn văn bản bằng cách lựa chọn từ đúng trong một danh sách có sẵn để điền hết các chỗ trống.  Để hoàn thành đoạn văn bản, bạn cần hiểu rõ đoạn văn chứ không chỉ hiểu từng câu. Phần này sẽ đánh giá khả năng đọc và hiểu những đoạn văn bản ngắn.) 
 • Đọc hiểu văn bản dài (Phần này bao gồm một đoạn văn bản dài 750 từ với một chuỗi các đầu đề. Nhiệm vụ của bạn là gắn các đầu đề có sẵn với từng đoạn văn bản (sẽ có 7 đoạn). Trong số các đầu đề, sẽ luôn có một đầu đề thừa, không phù hợp với bất kỳ đoạn nào. Phần này được thiết kế để kiểm tra khả năng đọc và hiểu đoạn văn bản dài. Đồng thời, bạn cũng cần thể hiện bạn thực sự hiểu rõ những đầu đề này phản ánh ý nghĩa của từng đoạn văn ra sao (có thể là từ tương đồng, hoặc ý tương đồng, hoặc cùng chủ đề.)

Bài thi Viết Aptis

Có bốn phần trong bài thi Viết Aptis. Các bạn sẽ làm bài thi dưới dạng điền mẫu đơn, tương tác bằng cách viết trong các cuộc hội thoại trên các phương tiện mạng xã hội và viết thư. Tất cả các phần của bài thi Viết đều được chấm bởi các giám khảo của chúng tôi. Bài thi Viết Aptis kéo dài 55 phút, thời gian dưới đây cho từng phần chỉ là gợi ý của chúng tôi dành cho bạn. 

 • Viết từ (Trong phần đầu tiên của bài thi Viêt, bạn sẽ hoàn thành một mẫu đơn bằng cách điền thông tin. Trong phần này, bạn sẽ không cần viết ở dạng câu mà chỉ cần điền các từ. Thông thường, bạn nên bỏ ra không quá 3 phút cho phần này.)
 • Viết đoạn văn ngắn (Phần thi thứ hai một lần nữa sẽ ở dạng điền mẫu đơn, tuy nhiên bạn sẽ cần viết thành câu. Bạn nên bỏ ra không quá 7 phút cho phần này.) 
 • Viết ba phần của một đoạn hội thoại, tất cả các phần đều cần hoàn thành(Trong phần này, bạn sẽ được đặt trong hoàn cảnh tương tác theo hình thức mạng xã hội. Bạn sẽ nhận được ba câu hỏi để trả lời trong đoạn hội thoại đó. Bạn nên bỏ ra không quá 10 phút cho phần này.)
 • Viết văn ở dạng thông thường (informal) và trịnh trọng (formal) (Trong phần này, bạn sẽ viết một bức thư thông thường cho một người bạn và một bức email trịnh trọng gửi tới một người chưa quen biết. Cả hai bức thư đều có mục đích thông báo một sự thay đổi. Bạn nên bỏ ra không quá 20 phút cho phần này).

Bài thi Cấu phần Ngữ pháp Từ vựng của bài thi Aptis

Cấu phần Ngữ pháp Từ vựng của bài thi Aptis bao gồm hai phần. Trong phần đầu tiên (Ngữ pháp), bạn sẽ trả lời 25 câu hỏi. Hầu hết các câu hỏi đều kiểm tra ngôn ngữ viết chuẩn mực của tiếng Anh. Ngoài ra, sẽ có một số lượng nhỏ các câu hỏi về tiếng Anh nói, ví dụ như sử dụng ngữ pháp phù hợp trong một tình huống đặc biệt (ví dụ, tình huống trang trọng hoặc thông thường trong đời sống). Toàn bộ 25 câu hỏi đều ở dạng câu hỏi trắc nghiệm với 3 phương án lựa chọn.

Trong phần thứ hai (từ vựng), bạn sẽ trả lời 25 câu hỏi. Các câu hỏi này được chia theo nhóm gồm năm từ (là những từ được kiểm tra) đi kèm với 10 lựa chọn.

Các dạng câu hỏi gồm có:

 • Nối từ: tìm từ đồng nghĩa với từ đã cho.
 • Định nghĩa từ: ghép định nghĩa với từ đã cho. 
 • Sử dụng từ: hoàn thành câu bằng cách chọn một từ đúng. 
 • Tìm cặp từ hay tổ hợp từ: Đây thường là những câu hỏi khó nhất, bởi bạn cần biết từ nào (trong danh sách) thường đi với từ đã cho (ví dụ, birthday card (thiệp sinh nhật) là cặp từ thông dụng; còn blue card (thiệp xanh) không phải cặp thông dụng).