Aptis - English language test

ĐĂNG KÝ THI

Thời gian

Hội đồng thi được tổ chức liên tục và các ngày CHỦ NHẬT cuối tuần.

Địa điểm

Hiện tại hội đồng tổ chức thi tại 2 địa điểm
1. Nhà văn hóa sinh viên làng Đại học
2. Phòng máy vi tính trường THCS Lý Phong Quận 5.

Lệ phí thi

Lệ phí cho một lần thi cho một thí sinh là 1.500.000 vnđ
Lệ phí thi khi các bạn đăng ký NHÓM TỪ 11 người là 1.450.000 vnđ