Điểm kiểm tra APTIS: Những điều bạn cần biết

0
164

Sau khi bạn làm bài kiểm tra APTIS, bạn sẽ được gửi Báo cáo Ứng viên nêu rõ kết quả của bạn. Mỗi phần, Đọc, Nghe,

Nói và Viết, được cho điểm số từ 0-50, góp phần vào Điểm thang cuối cùng trên 200. Mỗi kỹ năng này đều được căn chỉnh theo CEFR (Khung Tham chiếu Chung Châu Âu về Ngôn ngữ) Cấp độ A1-C cho mỗi kỹ năng như cũng như một cho Điểm tổng thể cuối cùng.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không nên đo điểm số cho các thành phần riêng lẻ vì các giá trị cho mỗi điểm CEFR khác nhau ở mỗi kỹ năng tương ứng. Ví dụ: 20/50 có thể biểu thị B1 trong phần Nghe trong khi nó biểu thị A2 trong phần Đọc. Vì lý do này, ứng viên nên lưu ý các cấp độ CEFR tổng hợp để có được mô tả chính xác hơn về cấp độ kỹ năng của họ.

Ngoài những con số này, bạn cũng được trình bày với số điểm 0-50 cho phần Từ vựng và Ngữ pháp Trọng tâm. Giá trị này tách biệt với Điểm tổng thể cuối cùng của bạn.

Tại sao tôi có điểm số khác nhau cho mỗi kỹ năng?

Một trong những nội dung quan trọng của thang điểm APTIS là nó có thể xác định sự khác biệt của người dự thi về khả năng, cung cấp một thước đo thực tế về năng khiếu của họ. Theo đó, bài thi APTIS kiểm tra từng kỹ năng riêng biệt để xác định rõ hơn điểm mạnh và điểm yếu của thí sinh. Ví dụ, một ứng viên đạt điểm B2 trong Tổng điểm cuối cùng, có thể đã nhận được B1 hoặc C trong phần Nói. Điều này có thể được nhà tuyển dụng tiềm năng hoặc cơ hội giáo dục quan tâm, người nhận được điểm số nếu Nói là một phần chính của vai trò tiềm năng đòi hỏi.

Điểm của bài thi Đọc và Nghe như thế nào?

Vì APTIS là một bài kiểm tra trên máy tính, các kỹ năng tiếp thu của Đọc và Nghe được chấm điểm bằng máy tính. Các câu hỏi trong các phần này sử dụng các định dạng trắc nghiệm hoặc kết hợp và do đó có các câu trả lời khách quan cho phép dễ dàng tính toán điểm số.

Điểm của bài thi Nói và Viết như thế nào?

Do tính chất chủ quan của các nhiệm vụ Nói và Viết, các kỹ năng sản xuất được đánh giá bởi những người đánh giá của con người. Mỗi phần bao gồm bốn nhiệm vụ riêng lẻ. Phản hồi cho mỗi điều này được ghi lại trong hệ thống. Để đảm bảo độ chính xác cao nhất trong sơ đồ chấm điểm, mỗi nhiệm vụ trong số bốn nhiệm vụ được chia và giao cho một giám khảo khác nhau. Bằng cách đó, APTIS tránh được tình huống rắc rối trong đó giám khảo có thể cho điểm từng bài với cùng một số điểm mà không tuân theo các tiêu chí dành riêng. Hơn nữa, điều này cho phép việc chấm điểm trở nên đáng tin cậy và hợp lệ hơn.

Tại sao Ngữ pháp và Từ vựng lại là điểm riêng biệt?

Có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng vì phần Trọng tâm của Ngữ pháp và Từ vựng có điểm riêng của nó trên 50 và độc lập với Điểm tổng thể cuối cùng, nên nó không quan trọng. Trên thực tế, kiến ​​thức và khả năng sử dụng ngữ pháp và từ vựng hiệu quả của người dự thi là cơ sở cho việc xếp lớp CEFR tổng thể của người đó. Điều đó có nghĩa là, nếu một ứng viên đang ở giữa các cấp độ CEFR, thì điểm Ngữ pháp và Từ vựng là yếu tố quyết định xem điểm số có con số cao hơn hay giảm xuống thấp hơn. Ví dụ: hãy xem xét hai ứng viên nhận được điểm số cuối cùng tương đương với giá trị CEFR trong phạm vi B1 đến B2 cho mỗi kỹ năng riêng lẻ. Tuy nhiên, một thí sinh nhận được nhiều điểm hơn thí sinh còn lại ở phần Ngữ pháp và Từ vựng. Trong trường hợp này,