GIỚI THIỆU VỀ BÀI THI NGHE

0
95

Aptis đánh giá những kỹ năng Anh ngữ theo nhu cầu của bạn.

Bài thi cho phép các tổ chức/cơ sở đào tạo kiểm tra tất cả 4 kỹ năng – Đọc, Viết, Nghe và Nói cùng lúc với Cấu phần bắt buộc (Ngữ pháp và Từ vựng) hoặc chỉ kiểm tra một kỹ năng duy nhất, ví dụ kỹ năng Nghe.

Tìm hiểu về bài thi Nghe Aptis

Bài thi Nghe gồm 17 câu hỏi và kéo dài trong 40-50 phút.

Dưới đây là một số điểm cần nhớ về bài thi này:  

Toàn bộ 13 câu hỏi ở dạng trắc nghiệm với 4 lựa chọn. 

Bạn có thể nghe lại lần thứ hai nếu muốn, nhưng bạn không bị bắt buộc phải làm vậy.

Các loại câu hỏi của bài Nghe trắc nghiệm sẽ được mô tả dưới đây.

Trong bài thi, các loại câu hỏi này có thể được sắp xếp theo thứ tự khác.

Phần nhận biết từ và số

Trong phần này, bạn sẽ nghe một đoạn tin thoại ngắn và cần chỉ ra một thông tin cụ thể như số (ví dụ, số điện thoại, thời gian) hoặc một từ.

Phần xác định thông tin thực tế, cụ thể .

Trong phần này, bạn sẽ nghe các đoạn hội thoại ngắn của hai người hoặc một đoạn độc thoại, và bạn cần xác định một thông tin cụ thể.

Ví dụ, những người đó đang muốn đi đâu? Họ cần mua thứ gì?

Phần suy luận

Trong phần này, bạn sẽ nghe các đoạn hội thoại ngắn của hai người nói hoặc một đoạn độc thoại.

Điểm mấu chốt ở đây không phải là hiểu ý nghĩa của các đoạn hội thoại hoặc độc thoại, mà là xác định các đầu mối trong ngôn từ hoặc giọng điệu của họ, từ đó xác định thái độ của người nói, ý định hoặc quan điểm của họ.

Câu 14

 dạng lựa chọn ý kiến trong các ý kiến cho sẵn.

Bạn sẽ được nghe 4 người nói về ý kiến của họ đối với cùng 1 đề tài.

Nhiệm vụ của bạn là chọn người nào phát biểu ý kiến nào trong 6 ý kiến đề bài đã cho.

Câu 15

Ở dạng lựa chọn mỗi ý kiến đề bài đưa ra đối với 1 đề tài thì Man hay Woman đề cập hoặc cả 2 cùng đề cập đến ý kiến đó.

Câu 16 và 17

Ở dạng trắc nghiệm với 2 câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi câu.

Ý nghĩa của kết quả bài thi Aptis

Bạn sẽ nhận được kết quả tham chiếu theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR).

Kết quả bài thi sẽ thể hiện mức trình độ của bạn theo Khung CEFR (từ A1 đến C hoặc đến C2, tùy thuộc vào loại hình bài thi Aptis bạn lựa chọn) cho từng kỹ năng.

Nếu bạn làm bài thi cho 4 kỹ năng, bạn sẽ nhận được mức trình độ CEFR tổng quát và điểm số theo thang từ 0-50 cho từng kỹ năng.