Thay đổi mẫu và bộ nhận diện chứng chỉ aptis

0
88

Kể từ ngày 18-06-2021 Chứng chỉ Aptis sẽ có thay đổi mẫu và bộ nhận điện