Trang chủ

[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span__sm=”12″ padding=”20px 0px 20px 0px”]

[ux_slider]

[ux_banner height=”500px” bg=”3627″]

[text_box width=”66″ position_x=”50″ position_y=”50″]

hiệp hội các trường đại học và cao đẳng việt nam (EHUB)

Trung tâm bồi dưỡng và hỗ trợ chất lượng giáo dục (EQTS)

THI APTIS

 

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]
[section padding__sm=”0px”]

[ux_text text_align=”center”]

LUYỆN THI APTIS 

[/ux_text]
[gap]

[row style=”large” width=”custom” custom_width=”1200px”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”350px” bg=”4157″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”47% 28%”]

[text_box width=”76″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_text font_size=”1″]

lớp Aptis B2

[/ux_text]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”350px” bg=”4158″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”31% 14%”]

[text_box width=”82″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_text font_size=”1″]

lớp APTIS C

 

[/ux_text]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[ux_text text_align=”center”]

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ HỖ TRỢ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC (EQTS)

HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM (EHUB)

[/ux_text]
[section padding=”1px” padding__sm=”0px”]

[ux_banner_grid spacing=”collapse”]

[col_grid span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”500px” bg=”4186″ bg_pos=”42% 51%”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ span__sm=”12″ height=”1-2″]

[ux_image id=”3805″]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ span__sm=”12″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”3801″]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ span__sm=”13″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”3802″ bg_pos=”47% 50%”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ span__sm=”12″ height=”1-2″]

[ux_image id=”3804″]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]

[/section]
[section label=”Đơn vị sử dụng bài thi” class=”reasons-row”]

[row h_align=”center”]

[col span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”Đơn vị sử dụng bài thi” tag_name=”h1″ color=”rgb(0, 96, 171)”]

[row_inner h_align=”center”]

[col_inner span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3143″]

[accordion title=”Khối giáo dục”]

[accordion-item title=”Hà Nội” class=”Hà Nội”]

 • Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Trung tâm Đào tạo quốc tế
 • Học viện Tài chính Đại học Hà Nội
 • Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 • Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Đại học Mỏ – Địa chất
 • Đại học Ngoại thương

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Thành phố Hồ Chí Minh”]

 • Đại học Hoa Sen
 • Đại học Kinh tế Tài chính Tp. Hồ Chí Minh
 • Trường Cao đẳng Công thương Tp. Hồ Chí Minh
 • Trường THCS & THPT Trí Đức
 • Everest Education
 • Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Đà Nẵng”]

 • Đại học Ngoại ngữ
 • Đại học Đà Nẵng
 • Đại học Đông Á

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Bình Dương”]

 • Đại học Bình Dương

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Thái Nguyên”]

 • Đại học Thái Nguyên Quy Nhơn
 • Đại học Quy Nhơn

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3140″]

[accordion title=”Khối doanh nghiệp”]

[accordion-item title=”Trong nước”]

 • Vietjet Air
 • Mercedes Benz
 • FPT Software
 • Techcombank
 • Hella Vietnam
 • Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)
 • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)
 • Lavie Water
 • Premier Oi

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3144″]

[accordion title=”Khối chính phủ”]

[accordion-item title=”Đơn vị”]

 • Bộ Quốc phòng
 • Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động
 • Thương binh và Xã hội
 • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang
 • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơ

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]